top of page

Avís Legal

Les presents disposicions regulen l’ús del servei de www.fag.ad(en endavant, el Lloc Web”), que FEDERACION ANDORRANA DE GIMNASTICA (en endavant, "FAG") posa a disposició dels usuaris d’Internet.

FAG, amb domicili a C/ narciso yepes s/n - Centro de Tecnificacion de Ordino - AD300 ORDINO, ANDORRA i N.R.T. U-800333-T,  Telèfon: +376 362635. Email:  fedegim@gmail.com

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. 

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal on es regulen les condicions d’ús (en endavant, les “Condicions d’Ús”). La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves Condicions d’Ús poden patir modificacions.

Alguns serveis del Lloc Web accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de FAG poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari.

2.- CONTINGUT

El Lloc Web conté material preparat per FAG amb fins únicament informatius.  Així mateix, FAG es reserva el dret a modificar, ampliar, o reduir el material ofert a través del Lloc Web en qualsevol moment.

3.- COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga a el compliment de les presents condicions d’ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums ia les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FAG, la resta de usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per FAG per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts a través del Lloc Web. FAG es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés a la Web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a FAG. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
No introduir, emmagatzemar, descarregar, modificar, descompilar, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc Web, els seus continguts o el seu disseny.


4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

FAGno es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, per causes alienes a FAG, que impedeixin o retardin la navegació pel lloc web.

No obstant això, FAG declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el correcte funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

FAG es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament o qualsevol altra causa.

FAG no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi el contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers.

FAG no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. FAG tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles facilita.

FAG no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari del Lloc Web. En conseqüència, FAG no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari o de tercers.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc Web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que en la mateixa sembli) són propietat exclusiva de FAG o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat  intel·lectual sobre els mateixos, llevat d’aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Lloc Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de FAG o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar els continguts per al seu exclusiu ús personal i privat, però FAG no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers.

6.- PROTECCIÓ DE DADES

FAG protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals al Lloc Web diríeu a la Política de Privadesa.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sense perjudici del que disposa la Política de Privacitat, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a FAG estan condicionades a la prèvia formalització del corresponent formulari de registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’ usuari garanteix l’ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a FAG perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’ Usuari. En tot cas, serà l’ usuari l’ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FAG o a tercers per la informació que faciliti.

7.- ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a el Lloc Web i no s’aplica a enllaços, pàgines web de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers.

En conseqüència, FAG no assumeix cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se dels mateixos.

FAG ofereix als l’Usuari aquests enllaços i informació i / o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, i és responsabilitat d’ell mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web. La seva inclusió en el Lloc Web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de FAG.

8.- MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

FAG es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc Web.

9.- MODES DE COMUNICACIÓ

A l’efecte de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’Usuari i FAG, aquests s’hauran d’adreçar a  fedegim@gmail.com

10.- NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc Web o si en algunes de les diferents seccions o pàgines trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb  fedegim@gmail.com

11.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la Web implica l’acceptació per l’Usuari del que disposen les presents Condicions d’Ús. Si no està vostè d’acord amb aquestes condicions d’ús, si us plau, abstingui de visitar o utilitzar el Lloc Web. Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació andorrana, renunciant expressament les parts a l’fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjat el Principat d’Andorra.

© FEDERACION ANDORRANA DE GIMNASTICA 2024. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.

bottom of page